Congres jubileum 50 jaar Hoger Economisch Onderwijs in Amsterdam

Het thema van het congres is “De economie van de toekomst!”. Het congres is opgezet door het kenniscentrum van de faculteit Business & Economie. Samen met inspirerende sprekers uit het werkveld wordt hun visie op de toekomst gegeven.

Inhoud

Het congres start met een duopresentatie door Willem van Winden (lector HvA) en Bas Boorsma (Cisco). Bas Boorsma geeft zijn visie op de economie van de toekomst en welke diepgaande invloed digitalisatie hierop heeft.

“Total digital re-design – wat betekent de digitale (r)evolutie voor ons DNA?

Onze samenleving, onze economie en zelfs onze cultuur ondergaan een ‘design shift´. Nieuwe technologieën dwingen ons een industrieel tijdperk definitief achter ons te laten, om plaats te maken voor een samenleving die geheel bestaat uit een web van netwerken. Deze veranderingen beperken zich niet tot een beetje internet en gadgets: het betreft een rigoureuze re-design van ongeveer alles – met grote consequenties voor hoe we leren, bedrijven oprichten of runnen, invulling geven aan overheidstaken, zorg bieden, energie verstrekken en innoveren. Zijn we voldoende hierop voorbereid? Hoe speelt of kan een onderwijsinstelling hier op inspelen? Wat staat een volgende generatie van kenniswerkers te wachten?”

Na deze keynote zullen rondom het thema “De economie van de toekomst!” mini-colleges en presentaties gehouden worden in diverse zalen.

Programma

14.30 – Ontvangst Noord-Serre Fraijlemaborg

15.00-15.10 – Opening congres door Willem Baumfalk, decaan van de Faculteit Business & Economie

15.10-15.25 – Duo-keynote met Willem van Winden (lector HvA FBE) en Bas Boorsma (Cisco).

15.35-17.45 – Ronde 1 en 2 (Zie schema)

Meer weten over de sprekers?

Interesse? Bestel dan snel je tickets!

Schema

Zaal Ronde 1 (15.35 – 16.35) Ronde 2 (16.45 – 17.45)
0.008 “Fintech: De toekomst van de financiële sector”

Marcel Gerritsen (Rabobank)

Niels Turfboer (Spotcap)

Frank-Jan de Graaf (Lector Corporate Governance & Leadership)

“Crowdfunding en wisdom of the Crowd: Zijn we met z’n allen slimmer dan banken en gemeenten?”

Martijn Arnoldus (Voorjebuurt)

Jan-Willem Onink (Collin Crowdfund)

Frank-Jan de Graaf (Lector Corporate Governance & Leadership)

Ronald Kleverlaan (Crowdfunding Hub)

 

0.012 “Time to strike back: hoe de retailer dankzij technologie weer opleeft”

Tino Scholman (Vice-President Oracle) en

Tibert Verhagen

(Senior onderzoeker Lectoraat Digital Commerce)

“Werken aan toekomstbestendige winkelgebieden”

Anne Risselada en Daphne Hagen

(Onderzoekers Lectoraat Digital Commerce)

0.022 “Startups: nieuwe concurrent, partner, of je eigen droom?”

Willem van Winden (Lector Urban Economic Innovation)

10K-Incubator

Ingrid Wakkee (Lector Ondernemerschap) & Bart van Grevenhof (Programmamanager 10K-Incubator, alumnus HES)

0.030 “Jobs of the Future”

Hafid Ballafkih (Senior onderzoeker gedifferentieerd HRM)

“Professionele teams en kwaliteit van werk”

Daniël van Middelkoop (Senior onderzoeker gedifferentieerd HRM)

Zaal 0.008

Ronde 1

Ronde 1. “Fintech: De toekomst van de financiële sector” met Marcel Gerritsen, directeur financieringen Rabobank Nederland en Niels Turfboer, Managing director Spotcap

Frank Jan de Graaf (Lector Corporate Governance & Leadership)

Na een korte introductie van de lector gaan gevestigde partijen in gesprek met uitdagers over de toekomst van de financiële dienstverlening. Hoe gaan de banken er in de toekomst uitzien en welke nieuwe bedrijven ontstaan? Een gesprek tussen een innovatieve grootbank en een aanstormend fintech bedrijf.

De HvA voert momenteel tal van spraakmakende onderzoeksprojecten uit waarin de toekomst van de financiële sector centraal staat. Zo is de HvA samen met Hogeschool Utrecht leidend op het gebied van onderzoek naar gestapeld financieren voor het MKB. Wat voor kansen biedt dit voor MKB bedrijven en de Nederlandse economie in het algemeen? Als kritisch geweten schuift Dr. Lex van Teeffelen (Lector Financiële en Economische Advisering van de HU) aan bij de discussie.

Ronde 2

Ronde 2. “Crowdfunding en wisdom of the Crowd: Zijn we met z’n allen slimmer dan banken en gemeenten?” met Jan-Willem Onink (Collin Crowdfund), Martijn Arnoldus (Voorjebuurt) en Ronald Kleverlaan (CrowdfundingHub)

Frank Jan de Graaf (Lector Corporate Governance & Leadership)

Crowdfunding is een hele nieuwe vorm van financiële dienstverlening. Bedrijven benaderen particulieren rechtstreeks voor een lening. Maar ook stichtingen en buurtverenigingen doen steeds vaker aan (civic) crowdfunding. Zet dit de financiële sector op z’n kop en worden banken en overheden overbodig, of is het een kortstondige hype? En wat zijn eigenlijk de verschillende vormen van crowdfunding en wat kan wanneer voor welke investeringen worden gebruikt? De HvA gaat met leidende partijen in het veld in gesprek over wat crowdfunding voor u kan betekenen. Ronald Kleverlaan (partner bij CrowdfundingHub) schuift aan bij de discussie.

Zaal 0.012

Ronde 1

Ronde 1. “Time to strike back: hoe de retailer dankzij technologie weer opleeft”

Tibert Verhagen (senior onderzoeker Lectoraat Digital Commerce) en Tino Scholman (Vice President Oracle)

In het nauw gedreven door dalende bezoekersaantallen en online webwinkels, sluiten veel retailers hun deuren. Maar de technologie die online webwinkels groot heeft gemaakt, biedt ook de offline retailer nieuwe kansen. In deze sessie wordt besproken hoe technologie steeds meer de fysieke winkelvloer betreedt en wat voor kansen dit de retailer biedt. Recente onderzoeksresultaten van het Store Innovation Lab worden hierbij behandeld. Punten die aan bod komen zijn; de stand van zaken in de retail, de kracht van online, (hoog) tijd voor winkelinnovatie! en toepassingen van digitale schermen, geofencing en virtuele passpiegels. Tino Scholman laat zijn licht schijnen over hoe innovatie ongemerkt zijn intrede doet, zo ongemerkt dat sommige retailers het niet zien aankomen.

Ronde 2

Ronde 2. “Werken aan toekomstbestendige winkelgebieden”

Anne Risselada en Daphne Hagen (onderzoekers Lectoraat Digital Commerce)

Door een overschot aan winkels en de opkomst van online winkelen staat de detailhandelsfunctie van binnensteden onder druk. In vrijwel elke binnenstad werken partijen daarom samen aan het toekomstbestendig maken van het winkelgebied. Hoe werken deze partijen samen? Welke acties ondernemen ze om binnenstedelijke winkelgebieden aantrekkelijker te maken? Wat zijn de effecten van deze acties?

Zaal 0.022

Ronde 1

Ronde 1. “Startups: nieuwe concurrent, partner, of je eigen droom?”

Willem van Winden (Lector Urban Economic Innovation)

Startups zijn overal, en ze veranderen de wereld. Wat betekent dat voor bestaande bedrijven? In de eerste plaats zijn het gevaarlijke nieuwe concurrenten: startups zijn vaak sneller en beter in staat om met digitale technologie nieuwe businessmodellen te bouwen. Maar we zien ook allerlei innovatieve samenwerkingsvormen ontstaan tussen startups en het “traditionele” bedrijfsleven. Of: bedrijven beginnen zelf een “interne startup” om de boel op te schudden. En overheden proberen nu ook om startups in te zetten bij het oplossen van maatschappelijke problemen.

In deze sessie geeft lector “urban economic innovation” Willem van Winden een introductie over de nieuwe rol van de startup in de economie. Daarna gaan we aan tafels met elkaar in gesprek over het fenomeen “startup”. Hoe ziet de economie van de toekomst eruit? Hoe werken startups samen met andere partijen? Hoe verandert jouw sector eigenlijk door nieuwe startups? Wat ben je zelf van plan, kriebelt het al? En hoe kan de HvA een rol spelen?

Ronde 2

Ronde 2.       “10K-Incubator”

Door Ingrid Wakkee (Lector Ondernemerschap) en Bart van Grevenhof (Programma manager 10K en zelf HES alumnus).

Stimuleren van startups
De HvA wil jonge startende ondernemers graag stimuleren en heeft daartoe speciaal het 10K programma bedacht. Hiermee kunnen starters die een mooi idee willen realiseren een plek bij de 10K-Incubator veroveren in de Amsterdam Venture Studio in het Wibauthuis. Tijdens het 10K-Incubator programma gaan starters een programma volgen met coaching, meetings en uiteraard ook veel zelf werken aan hun eigen idee en om impact te maken.


Het 10K programma is gericht op het stimuleren en faciliteren van ondernemerschap op de HvA. Tijdens deze sessie willen we met het publiek brainstormen over hoe “de verbindingen tussen de generaties” tot stand te brengen. Enerzijds om alumni te laten profiteren van de innovatieve denkkracht van student-ondernemers, en anderzijds om de studenten te linken aan de alumni bijvoorbeeld via mentor-rollen binnen het 10K programma.


Zie ook http://www.hva.nl/ondernemerschap/ondernemen/10k-incubator/10k-pre-incubator.html

Zaal 0.030

Ronde 1

Ronde 1.       “Jobs of the Future”

Hafid Ballafkih (Senior onderzoeker gedifferentieerd HRM)

In de sessie wordt verslag gedaan van een onderzoek onder 180 bedrijven in de metropoolregio Amsterdam. In opdracht van de Amsterdam Economic Board (AEB) is aan werkgevers gevraagd naar ontwikkelingen van hun businessplan, wat dat betekent voor de banen van de toekomst en de kennis en vaardigheden die nodig zijn om die banen te vervullen. Vertegenwoordigers van de AEB en individuele bedrijven reageren op de uitkomsten.

Ronde 2

Ronde 2.       “Professionele teams en kwaliteit van werk”

Daniel van Middelkoop (Senior onderzoeker gedifferentieerd HRM)

Professionals bepalen in grote mate de kwaliteit van werk. Ze functioneren in een complexe en dynamische omgeving en worden geconfronteerd met steeds complexere vraagstukken. Dat doen ze niet alleen: de expertise en rollen van professionals komen samen in teams waar in samenwerking naar een oplossing voor die vraagstukken wordt gezocht. Ze proberen kwaliteit te leveren in complexe organisaties waarin de noodzaak tot beheersbaarheid kan botsen met de wens tot autonomie van professionals. Ontwikkelingen binnen organisaties en op de arbeidsmarkt leiden tot een veranderende kijk op en invulling van het (toekomstige) werk van professionals. In veel organisaties ervaren teams een beperkte professionele ruimte, wat op haar beurt het collectief handelingsvermogen beperkt. Het gevolg is dat de aandacht voor en verwachtingen betreffende professionele teams groot zijn, maar dat in de praktijk concepten als autonome, zelfsturende of resultaatverantwoordelijke teams moeilijk vorm krijgen. In deze sessie worden casestudies en praktijkervaringen in verschillende sectoren onder de loep genomen.

Wil jij er bij zijn? Bestel dan snel je tickets!