Geschiedenis

Veelzijdigheid in opleidingen

Vanaf 1967 tot 2017 heeft de HES / HvA tientallen opleidingsvarianten aangeboden.

Grootste in Nederland

De HvA is de grootste aanbieder van Hoger Economisch Onderwijs in Nederland.

Uitgebreide geschiedenis

Het Hoger Economisch Onderwijs in Amsterdam kent een uitgebreide geschiedenis, waar jij deel van uitmaakt!

De brug tussen onderwijs en het werkveld

Al bijna 50 jaar slaat de HES / HvA de brug tussen onderwijs en het werkveld.

Meer informatie over het jubileum?

Oprichting Hoger Economisch Onderwijs Amsterdam

Dr. Sarphati richtte in 1846 een particuliere ‘Inrichting voor Onderwijs in Koophandel en Nijverheid’ op. Na zijn overlijden in  werd dit instituut opgeheven en werd door het Amsterdamse college van burgermeester en wethouders de zogenaamde ‘handelsschool’ opgericht. Op 15 februari 1869 begon de Openbare Handels school haar geschiedenis in het befaamde ‘Huis met de Hoofden’ als een ‘standenschool’. Het schoolgeld werd bepaald op 180.– per jaar, voor die tijd een hoog bedrag. B en W zagen daarin geen bezwaar omdat deze school bestemd was voor specifieke leerlingen: de ‘jeunesse dorée’, zoals het later werd genoemd. In 1901 verhuisde de school naar het Raamplein. Een 2e Openbare Handelsschool ging in 1924 van start aan de P.L. Takstraat. De Mammoetwet van minister Cals maakte in 1967 een eind aan deze scholen toen een nieuwe vorm van economisch onderwijs zijn intrede deed: het Hoger Economisch en Administratief Onderwijs afgekort met de letters HEAO en werd de Hogeschool voor Economisch Onderwijs (HES) een feit. Eerst gevestigd op het Raamplein, het Weesperplein en later op de Fraijlemaborg in Amsterdam Zuidoost.

Fusie met de Hogeschool van Amsterdam

In 2004 fuseerde de HES met de Hogeschool van Amsterdam en werd het Hoger Economisch Onderwijs een van de domeinen van de HvA. Het Domein Economie en Management/HES was nog steeds gevestigd in Amsterdam Zuidoost. In 2016 deed de naam Faculteit Business en Economie zijn intrede en is de naam HES niet meer in gebruik. Aan de Amstelcampus aan de Wibautstraat en nog steeds op de Fraijlemaborg is deze faculteit gehuisvest.

In 2007 vierde de naam HES haar 40-jarig bestaan met een groot feest voor 1300 alumni en medewerkers op de Fraijlemaborg. In 2017 vieren we het 50-jarig bestaan nog een keer groots en nemen we samen in stijl afscheid van de naam HES.